Övriga tjänster

Marinmontör Daniel Hoback

Daniel Hoback / Stora Hunduddens varvsförening kan erbjuda, utöver vinteruppläggningsplatser och hamnplatser, även omfattande båtservice genom vår arrendator Daniel Hoback. Daniel kan utföra såväl mindre insatser, t ex bottentvätt och motorkonservering, som mer omfattande trä- och plastarbeten och det mesta däremellan.

Möjlighet finns även att under sommartid ta upp båtar (< 10 ton). Det är då valfritt om båtägaren själv vill arbeta med båten eller låta Daniel utföra arbetena. Alla kontakter i ovan beskrivna servicefrågor sker direkt mellan båtägaren och Daniel, och helst via via e-post: hunduddensvarv@gmail.com eller dagtid telefon 0708 - 18 08 58.

Nycklar

Hundudden har två olika typer av nycklar. En plastnyckel för att komma ut på bryggorna. Denna skickas varje år tillsammans med båtägarbrevet. Vill man ha flera plastnycklar kontaktar man Gunnar Kjellberg via e-post. Man kommer då bli ombedd att sätta in 50 kr på föreningens Swish 123 000 3517 eller BG 612-0885.
När vi mottagit betalningen, skickar vi nyckeln.

Den andra nyckeln är en traditionell metallnyckel som går till bl.a Café Bojen, mastkranen, toastationen och sopcontainern. Vill man ha en metallnyckel efterfrågar man det hos Gunnar Kjellberg via e-post. Den kostar 200 kr. Pengar sättes in på föreningens Swish 123 000 35 17 eller BG 612-0885 När vi mottagit betalningen, skickar vi nyckeln.

Samtliga mailadresser finner du via fliken "Styrelsesidan". Den andra nyckeln är en traditionell metallnyckel som går till bl.a Café Bojen, mastkranen och sopcontainern. Vill man ha en metallnyckel efterfrågar man det hos Gunnar Kjellberg via e-post. Den kostar 200 kr. Pengar sättes in på föreningens BG 612-0885. Eller att du "Swishar" pengarna till 123 0000 3517. När vi mottagit betalningen, skickar vi nyckeln.

Vimpel

Hunduddens vimpel "Hunduddsvimpel" kan köpas för 150:-. Tag kontakt med Gunnar Kjellberg via mail, betala in via Swish 123 000 35 17 eller BG 612-0885 så får du en vimpel per post. När vi mottagit betalningen, skickar vi vimpeln.

Café Bojen

Under november 2013 har utrymmena fått en lätt renovering, med nya bänkar och bord. Så varmt välkommen att nyttja vår klubbstuga som träffpunkt eller värmestuga !

Instruktion för mastkranen

  • Metallnyckeln används som strömbrytare
  • Tryck på resp knapp för önskad funktion - upp eller ner.
  • Spelmotorn har inget överbelastningsskydd. Därför är det viktigt att inte fortsätta lyfta om något fastnar eller kinkar.
  • Lyft inte masten utanför (mot land) den gulmålade plankan.
  • Kontakta Daniel om det uppstår problem.

Rabatter för varvsföreningens båtägare

  • Drivmedel (30 öre/L rabatt på dagspris för bensin eller diesel) på Fjäderholmarnas sjömack mot uppvisande av aktuellt nyckelkort
  • Bottentvätt hos BoatWasher. Se mail som medlemmar mottog 6/4-2018

Toalettsugstation

  • Sommaren 2016 har vi installerat en toalettsugstation som står placerad längst ut på pontonerna. Det är "färdigfendrat" samt linor ditsatta så det är bara att lägga sig bredsida och tömma dina fekalier.
  • För att kunna använda sugstationen är du tvungen att använda din metallnyckel och därefter följer du instruktionen som står på pumphuset.
  • Efter det att du använt sugen stoppar du ner munstycket några sekunder i sjön för att den ska bli avsköljd. Har du av misstag spillt har vi satt dit en spolslang med färskvatten. Är det inte kö, kan du självklart fylla dina vattentankar. Det är vatten från stadsnätet.

Varvsföreningens hemsida

Uppdatering av information på denna hemsida sker av Mikaela Boström. Har du synpunkter eller förslag på information som bör finnas på hemsidan får du gärna e-maila oss.

En av våra båtägare, Adam Eriksson, sköter tills vidare administrationen kring kamerorna.