Styrelsen

Johan Söderberg
Ordförande

Anna-Lena Järvstrand
Vice Ordförande
Miljöansvarig

Gunnar Kjellberg
Skattmästare samt tf. Varvschef
Kontaktman för nycklar samt vimplar

Mikaela Boström
Sekreterare
Underhåller hemsidan

Jan-Olof Ohlander 
tf. Materialförvaltare och Ordningsman

Göran Egnell
Hamnkapten samt fastighetsansvarig

 

Fredrik Rissén
Varvsintendent
Kontaktman för upptagning och sjösättning,
samt för el-användning vintertid

Niklas Hugosson, Adjungerad
Kontaktman för vinterhamnen

 

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Kontaktformulär