Styrelsen

Johan Söderberg
Ordförande

Anna-Lena Järvstrand
Vice Ordförande
Miljöansvarig

Gunnar Kjellberg
Skattmästare samt tf. Varvschef
Kontaktman för nycklar samt vimplar

Mikaela Boström
Sekreterare
Underhåller hemsidan

Jan Olof Ohlander
El och vatten samt tf. Materialförvaltare och Ordningsman

Göran Egnell
Hamnkapten samt fastighetsansvarig
Kontaktman för vinterhamn samt skåputhyrning.

 

Fredrik Rissén
Varvsintendent
Kontaktman för upptagning och sjösättnig,
samt för el-användning vintertid

 
 

Kontaktformulär