Sommar

Hamnen

Vi erbjuder cirka 200 hamnplatser utmed pir och flytbryggor, varav hälften är mellan y-bommar. Alla platser har tillgång till kommunalt vatten och el. I hamnen finns också mastkran. Hamnen är bevakad.

Miljö

Varvsföreningen vill anstränga sig att ligga i framkant vad gäller miljötänkande kopplat till båtar. Detta är generellt viktigt men kanske i synnerhet för oss, då hamn och varvsplan ligger inom nationalstadsparkens område.

På varvsplanen, finns förutom en container för grovsopor, en modern miljöstation där båtägarna skall sortera sitt miljöfarliga avfall i oilka fraktioner; batterier, spillolja, lösningsmedel, glykol, färgrester och oljehaltiga rester. Behållarna för "vått" avfall står placerade i särskilda kar för att inget spill skall komma till marken. Miljöstationen är också försedd med tydliga instruktioner hur olika typer av avfall skall hanteras.

Via länken kan du ta del av varvsföreningens miljöpolicy, samt vår avfallshanteringsplan. Våren 2001 blev varvsföreningens miljöstation godkänd av Stockholm Miljö- & Hälsovårdsförvaltning.

Samtliga båtklubbar och varv har fått åläggande om sanering av Stockholms stads miljöförvaltning och föreningen har att ta fram en strategi för hur det skall gå till. Genom länkarna här, kan du ta del av information kring sanering av båtbottnar, och mätnings-rapporten från Happy Boat.

Medlemsförmån

Mot uppvisande av aktuell plastnyckel får du som båtägare på Hunduddens Varvsförening drivmedelsrabatt om 30 öre/liter på Fjäderholmarnas sjömack.

Mastkran

Mastkranen användas av betalande medlemmar. Du måste ha din metallnyckeln som även passar till sopcontainer och mastskjulet. Nyckeln används som strömbrytare till den eldrivna mastkransvinsch. Du gör ordning din mast på hamnplanen och transporterar masten till mastkransbryggan då allt är klart. Mastkransbryggan ska inte användas annat än i samband med mastning och avmastning. Mastkranens höjd är 22 meter och stegen har en korg runt sig så att du kan klättra upp och känna dig trygg.

Avgifter och köplats

Nu är det flera års kö för att få hamnplats. Att ställa sig i kö är kostnadsfritt. Att ha sommarplats innebär att man får ligga med båten i hamnen mellan den 15 maj till den 1 oktober. Prisexempel: Båtlängd x båtbredd = 10 x 3,50 ger en hamnavgift på ca 3625 kr. Alternativt en båt på 7 x 3 meter ger en hamnavgift på ca 3200 kr.

Ladda ned köanmälan, fyll i aktuella uppgifter samt läs igenom dokumentet Miljöregler och GDPR (länk finns på välkomstsidan under Båtägare) och maila köanmälan till info@hundudden.se, alt posta till:

Johan Söderberg
Örtvägen 19
182 56 DANDERYD

Frågor besvaras via e-post: varvschef@hundudden.se.

Ordningsregler

Alla båtägare i varvsföreningen förväntas känna till ordningsreglerna.