Att tänka på när båten är uppe

2019-10-10

Ibland är det bråttom att få tag i en båtgranne!!

Presenningar, stöttor och utrustning behöver ses över med jämna mellanrum under vintersäsongen - ibland är det bråttom att få tag i er båtägare! Om då vi i styrelsen, eller din båtgranne, behöver få tag i dig vill vi snabbt hitta namn och nummer på märkt stötta (styrbord aktre stötta). Det finns vita plasttaggar för märkning i en box på väggen utanför snickar-verkstaden.
Märk även mast i mastskjulet och jolle på jolle-rampen!
Ytterligare regel - knyt inte presenningen i stöttorna - använd tyngder/dunkar.

Vänligen / Varvschefen