Parkeringsförbud på Hunduddsvägen

2019-08-05

Vi har från Trafikkontoret erhållit information om att ny reglering på Hunduddsvägen har införts from 11 juli 2019 vilket innebär parkeringsförbud längst Hunduddsvägens båda sidor. Informationen har även mailats ut till er båtägare, med bilagd information från Trafikkontoret och Stockholms Stad.

/ Styrelsen