Gärdesloppet söndagen 19 maj

2019-05-15

Här kommer trafikinformation om Prins Bertil Memorial - Gärdesloppet, gällande ängar och vägar mellan Djurgårdsbrunn och Manilla.

Trafikavstängning sker kl. 06:30 till 18:00 av vägen mellan korsningarna Kaknäsvägen/Djurgårdsbrunnsvägen och Manillavägen/Djurgårdsvägen. Trafik till Biskopsudden och Blockhusudden hänvisas till Djurgårdsvägen via Waldermarsudde och Biskopsudden ut till Blockhusudden.
Busslinje 69 går från Karlaplan via Lindarängsvägen till Kaknästornet där den vänder. Se bifogad karta. Tider enligt ordinarie turlista med omvänd körväg enligt skis/länk.

Informationen kommer från Kungliga Automobil Klubben, KAK, och Kungl. Djurgårdens förvaltning.