Förtöjning med boj på piren

2019-05-03

Förtöjning vid boj måste ske med 2 stycken aktertampar...

På förekommen anledning vill vi påminna om följande:
- Förtöjning vid boj måste ske med 2 stycken aktertampar för att undvika att båten dras i sidled och skadar grannbåten.
- Fören ska ligga rakt mot den blåa nummerskylten som anger ditt platsnummer. Förteckning över platsnummer finns angivet på anslagstavlan.

Hälsningar
Varvschefen och hamnkaptenen