Miljö-information till varvsliggare

2018-12-03

Uppdatering gällande plan för sanering till år 2021.

Se bifogat informations-brev för information om vilka aktiviteter som planeras kring varvsföreningens målsättning att vara "TBT-fria" till år 2021 m.m. Första aktiviteten är XRF-mätning i januari 2019 - du får koll på om du har TBT eller annat gift(biocid) på din båtbotten.
Informationen har skickats ut till samtliga varvsliggare via e-mail, den 3 december 2018.
/ Styrelsen