Hjärtstartare

Heartstart1

2018-01-24

Hjärtstartare finns monterad vid toaletterna!

En hjärtstartare är en maskin som känner av en människas hjärtverksamhet, och kan om nödvändigt ge en strömstöt för att få hjärtat att slå igen och återfå normal hjärtrytm. Den är enkel att använda och kräver inga förkunskaper utan är i princip självinstruerande.
/ Styrelsen