Tag del av varvsföreningens miljöregler

2018-04-16

Nu finns även våra miljöregler och vår avfallsplan som officiellt dokument på hemsidan.

Läs gärna på och se att du har kläm på våra regler och rekommendationer kring användande och hantering av bottenfärger och kemikalier! Du hittar även en snabbguide till VAR du slänger VAD, när det gäller sopor och olika typer av farligt avfall.