GDPR

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. 

Eftersom varvsföreningen måste behandla vissa personuppgifter rörande de båtägare som har båt på Stora Hundudden lämnas härmed följande upplysningar om uppgifter som vi har, varför vi har dem och hur de hanteras.

Följ länken, och läs vår information till er båtägare om behandling av personuppgifter.